ENIGMATIKA i druge zavrzlame

        ENIGMATIKA

SKANDINAVKE BELE BROJČANE MOZAIČKE MAGIČNI LIKOVI ISPUNJALJKE OSMOSMERKE ANAGRAMI REBUSI

_________________________________________________________________________________

UKRŠTENE REČI

Odavno je poznato da enigmatika nije samo puka laka razonoda. Rešavajući kakav enigmatski zadatak, veoma upošljavamo svoj mozak i stimulišemo mlade ćelije, a na taj način usporavamo njegovo starenje. Naučno je dokazano da oni koji češće rešavaju ukrštene reči i druge enigmatsko-logičke probleme, imaju smanjen rizik od pojave demencije ili bolesti kao što su Alchajmerova i Parkinsonova bolest. Zato lekari savetuju: manje vremena provodite ispred televizora, a više u rešavajnju enigmatskih i logičkih zadataka.

Najzastupljenija i najpopularnija vrsta enigmatskih radova svakako su ukrštene reči sa svim svojim modalitetima i podvrstama. Zato je ukrštenica s razlogom nazvana "kraljica zagonetaka".

Postoji više verzija o tome kako su i kada nastale prve ukrštene reči. Po jednoj, tvorac prve ukrštenice je izvesni Bardžes, Amerikanac koji je navodno svoj prvi rad objavio u američkoj štampi u vreme oko I svetskog rata.  Drugi tvrde da je anonimni robijaš u zloglasnom zatvoru Sing Sing, da bi prekratio vreme, počeo da slaže slova u reči, zatim da ih povezuje i ukršta, pa je tako nastala prva ukrštenica. Ove verzije, međutim, nisu potkrepljene dokazima.

Priznati hroničari enigmatike tvrde da je prve ukrštene reči sastavio i objavio američki novinar Artur Vin, 21.12.1913. god. u listu New York World, i ovaj datum se smatra rođendanom ukrštenice, a njen autor "ocem" ove vrste zagonetke.

Prva ukrštenica u Evropi objavljena je 02.11.1924. god. u britanskom dnevnom listu Sunday Express, po Vejnovom modelu prilagođenom za Veliku Britaniju.

Kod nas, prve ukrštene reči objavljene su 02.03.1933. god. u listu Politika. Od tada, ova zagonetka je postala nezaobilazan dodatak svih dnevnih listova i časopisa, specijalizovanim enigmatskim izdanjima se ni broja ne zna, a danas postoji i više sajtova za on-line rešavanje ukrštenica.

Na stranici ukrštene reči, naći ćete klasične ukrštenice koje možete preuzeti u pdf formatu, odštampati i zatim rešavati, a takođe i verziju za on-line rešavanje.

 

          SKANDINAVKE

Apsolutni primat među svim vrstama, varijacijama i podvrstama ukrštenih reči odavno su preuzele skandinavke.  Prva ovakva ukrštenica kod nas, objavljena je na drugoj strani  696. broja časopisa Enigma, 24.10.1969. god, pod naslovom "moderne ukrštene reči", a njen autor bio je Simon Racković.

Danas se teško može i zamisliti dnevni list ili časopis u kome makar jedan ugao nije odvojen za ovakve ukrštene reči, a ubedljivo najveći broj stranica specijalizovanih enigmatskih časopisa ispunjen je upravo skandinavkama.

Uvećana polja zbog načina opisivanja i definicije koje treba odgonetnuti smeštene u samoj mreži ukrštenice, doprinele su boljoj preglednosti i jednostavnijem rešavanju zadatka, što u mnogome olakšava "posao" rešavaču, a samim tim uvećava zadovoljstvo.

Na stranici skandinavke naći ćete veliki broj ovakvih ukrštenica koje možete preuzeti, odštampati i zatim rešiti, a  postoji i mogućnost on-line rešavanja.


       BELE UKRŠTENE REČI

Bele ukrštene reči su zapravo obične ukrštenice u koje nisu ucrtana crna polja, već ih rešavač mora ucrtati sam. Kao neophodna pomoć pri raspoređivanju crnih polja, na kraju opisa  ili pored mreže ukrštenice dat je njihov broj  za svaki red odnosno kolonu. U nekim slučajevima pomoć se sastoji u naznačenoj dužine svake reči - odgonetke. Od velike pomoći su i crtice ili podebljane linije koje razdvajaju pojmove u sintagmama i kod drugih rešenja koja se sastoje od dve ili više reči. Posebna podvrsta belih ukrštenica su bele skandinavke koje se zasnivaju na potpuno istim principima. Broj crnih polja je po pravilu upisan uz mrežu skandinavke, (desno i dole) a ponekad su ona grafički prikazana u opisnim poljima, između samih definicija traženih odgonetki, dakle tačno na mestu gde ih treba i ucrtati. Na stranici bele ukrštenice naći ćete sastave koje možete odštampati i rešiti, ili ih rešavati on-line.

       BROJČANE UKRŠTENICE

Kod brojčanih ukrštenica ne postoje opisi - definicije traženih odgonetki, već su sva polja obrojčena i treba ih popuniti slovima prema određenim pravilima. Kod obične brojčane ukrštenice princip rešavanja je "isti broj - isto slovo", a kao pomoć može biti upisano nekoliko slova ili neko od rešenja. Kod takozvanih tematskih sastava postoji ilustracija, opštepoznatog "tematskog pojma", pa rešavanje treba početi upisivanjem upravo te odgonetke.

Posebna podvrsta brojčanih je kriptogramna ukrštenica. Ona po pravilu treba da sadrži svih 30 slova azbuke, a polja su označena brojevima od 0 do 9, tako da svakom broju odgovara jedno od 3 slova iz  tabele.

Kriptogramna ukrštenica je uvek tematska sa ilustracijom i poželjno je da se tematski pojam sastoji od 10 različitih slova. Rešavanje  započenite upisivanjem tog pojma, a dalje, kombinovanjem slova iz tabele, treba doći do ispravne ukrštenice.      

Ovde vidite primere brojčane i kriptogramne ukrštenice, a na posebnoj stranici brojčane ukrštenice možete  pronaći, odštampati i rešavati još ovih interesantnih enigmatskih sastava. Brojčane i kriptogramne ukrštenice možete rešiti i neposredno na računaru - on-line.

          MOZAIČKE UKRŠTENICE

Ovo je još jedna varijanta klasične ukrštenice, posebno interesantna rešavačima koji pored enigmatike vole logiku i kombinatoriku. Kod mozaičke ukrštenice nema definicija (opisa) traženih rešenja, već su pojmovi koje treba upisati u lik dati u popisu pored mreže, pa rešavač mora višestrukim kombinovanjem ponuđenih odgonetki doći do njihovog pravog rasporeda i tako kompletirati ispravnu ukrštenicu. Pomoć reašavaču se sastoji u tome da su reči u popisu razvrstane po azbučnom redu i dužini, a od velikog značaja su i "prelomi" sintagmi i drugih rešenja od dve ili više reči. Popunjavanje mozaičke ukrštenice treba započeti upisivanjem tematskih pojmova (ako postoje), a zatim najdužih rešenja i odgonetki od dve ili više reči. Za sladokusce i one koji vole teže zadatke, pravi izazov je bela mozaička ukrštenica. Kao pomoć pri rešavanju ovakvih ukrštenih reči, pored azbučnog i po dužini sređenog popisa rešenja, obično su u mrežu već upisana izolovana slova. Posebno važne za početak rešavanja su odgonetke koje se sastoje od dve ili više reči.
Podvrsta ukrštenih reči bliska mozaičkoj je domino ukrštenica. To je zapravo rešena ukrštenica, izdeljena na manje kvadratne ili pravougaone segmente koji su postavljeni u adekvatan lik bez ikakvog reda, a kojima rešavač treba da pronađe pravo mesto i sklopi ispravne ukrštene reči. Ovde će takođe od pomoći biti crtice kod višesložnih pojmova, kao i po neko upisano slovo ili crno polje.
Skinite u pdf formatu neki od radova sa stranice mozaičke ukrštenice, odštampajte ih i lepo se zabavite, ili ih pak rešite on-line.

       MAGIČNI LIKOVI

Posebno zanimljiva vrsta "ukrštenih reči" su magični likovi, po dijagonali gore/levo - dole/desno simetrične mrežaste zagonetke bez crnih polja, kod kojih se na istim pozicijama vodoravno i uspravno upisuju ista rešenja. Osnovne vrste su magični kvadrat, štit ili krst i magični ugao, a postoji i magična ukrštenica - veći magični kvadrat sa simetrično raspoređenim crnim poljima i takođe istim rečima na istim pozicijama.
Najčešći magični lik je magični kvadrat 7x7, i nijedan ozbiljan enigmata ili enigmatski časopis se ne bavi manjim (osim u slučaju enigmatike za najmlađe). Danas je skoro standardom postao magični kvadrat 8x8, a neretka su i ostvarenja dimenzija 9x9.
Već kvadrat 8x8 je veoma zahtevan enigmatski zadatak za autora - sastavljača, koji, da bi kompletirao rad, ponekad mora da posegne i za manje poznatim pojmovima, a samim tim ni "posao" rešavača nije nimalo lak. Zato se uz mrežu magičnog lika, pored definicija traženih odgonetki, po pravilu daje popis slogova od kojih tražene pojmove treba sastaviti.
Veoma rasprostranjena vrsta magičnih likova  su magični štit ili krst, a najčešće dimenzije su 7x9 i 7x11, dok se manji likovi ne smatraju vrednim enigmatskim ostvarenjima.
 
Malo zahtevniji za sastavljanje, pa i rešavanje, su štitovi 8x10 ili veći. Kod ovih likova, reči se ukrštaju u središnjem delu 7x7 ili 8x8, a "višak" slova izvan ovoga ne gradi smisaoni pojam.
Slično ovome, i kod magičnih uglova uklopljeni pojmovi se ukrštaju u kvadratu gore - levo ili dole - desno, a slova izvan njega su "višak". Poželjno je da "kvadrat ukrštanja" u magičnom uglu ne bude manji od 7x7, pa se tako javljaju uglovi dimenzija 7x9, 7x10, 8x10 i veći.
Na stranici magični likovi naći ćete veliki broj kvadrata, štitova i magičnih uglova koje možete preuzeti, odštampati i rešiti, a postoji i mogućnost on-line rešavanja.

          ISPUNJALJKE                       

U mnoštvu raznovrsnih ispunjaljki valja pomenuti one sa učaurenim pojmovima, dodavaljke, ispuštaljke, endoanagramne ispunjaljke i mnoge druge varijacije, a za jednu od najkompleksnijih enigmatskih vrsta uopšte slovi pananagramna ispunjaljka.
Ova mrežasta zagonetka se najčešće sastoji od dva (ili više) obrojčena lika, čijim naizmeničnim popunjavanjem i prenošenjem otkrivenih slova iz jednog u drugi, treba doći do konačnog rešenja. Pananagramke su uvek tematske, uglavnom posvećene nekoj poznatoj ličnosti, čije ime i prezime rešavanjem treba dobiti u prvom redu prvog lika, a prenošenjem slova po principu "isti broj - isto slovo", u drugom liku najčešće treba otkriti određeni broj naslova dela iz oblasti kojom se ta ličnost bavi (filmova, romana, pesama... ali teme mogu biti veoma raznovrsne). Naravno da su usled težine sastavljanja ovakvog rada dozvoljena odstupanja od okvirno navedenih pravila (npr. konačno rešenje nije lako uvek smestiti baš u prvi red), ali to nikako ne umanjuje  draž ove vrste ispunjaljki. Za prave ljubitelje teže enigmatike, rešavanje pananagramne ispunjaljke predstavlja pravo zadovoljstvo.
Preuzmite sa stranice ispunjaljke neki od radova u pdf formatu i okušajte se ili ih rešite on-line ako ste dovoljno strpljivi.

           OSMOSMERKE

Osmosmerka je svakako jedna od najpopularnijih mrežastih zagonetaka i veoma je zastupljena u svim enigmatskim časopisima, a postoje i specijalizovani listovi koji objavljuju samo ovu vrstu enigmatskih sastava.
U izobilju različitih vrsta i podvrsta osmosmerki, suština je uvek ista: u mreži ispunjenoj slovima, treba pronaći pojmove koji se kroz lik prostiru u svih osam smerova. Traženi pojmovi mogu biti dati u obliku popisa, prikazani sličicama (ilustrovana osmosmerka) ili kombinovano, a kod nekih varijacija i opisani definicijama koje najpre treba odgonetnuti, kao kod ukrštenice, a zatim pronaći u mreži.
 
Najčešće, osmosmerke su tematske ili u sebi kriju reči iste dužine. Po pravilu, nakon pronalaženja svih traženih pojmova, ostaje određeni broj neiskorišćenih slova, koja čitana redom daju konačno rešenje. To će obavezno biti pojam vezan za temu osmosmerke ili pak reč iste dužine kao i sve tražene.
Posebna vrsta je mozaička ili inicijalna osmosmerka kod koje su u mrežu upisana samo početna slova pojmova, a oni su u spisku grupisani prema smeru prostiranja. Ovde nema neiskorišćenih (neprecrtanih) slova, već ćete konačno rešenje dobiti u posebno označenim poljima lika. Kao podvrsta inicijalne osmosmerke javlja se skandismerka koja se zasniva na istim principima. U mreži se nalaze početna slova, a pojmovi koje treba upisati su smešteni u rubna polja same mreže, i to u onom redu ili koloni gde je i početno slovo. Konačno rešenje kod skandismerke je obično ilustrovano fotografijom u izrezu lika.
Na stranici osmosmerke nalaze se raznovrsni radovi koje možete preuzeti u pdf formatu, odštampati i rešiti, ili ih rešavati neposredno na računaru.

          SITNE ZAGONETKE

U ovu kategoriju spada veliki broj raznovrsnih zanimljivih zagonetaka kratke forme, kao što su: anagrami, rebusi, indirekti, kriptogrami, palindromi, čaure, menjaljke, čitaljke itd. Najpopularniji su svakako anagrami i rebusi pa će na stranicama sa sitnim zagonetkama najviše prostora biti posvećeno upravo njima, a rebuse možete i rešavati neposredno na računaru.

KUL TIM I ZVEZDE

IGRE ANAGRAMA

 (enigmatika i druge zavrzlame)

(Mile Tozi maše)

                                               B. Nikić

Pored svih u prethodnim poglavljima pomenutih, postoje i brojne druge vrste, podvrste i enigmatski hibridi, kao što su: klin, piramida, ukrštenica iz sredine, kombinovana, prstenasta, haos ukrštenica, spirala, kaleidoskop, tkanica, anagramijada, stihovane zagonetke i mnoge druge.

Support site

izaberi jezik


poslednje dodato

kriprogramne ukrštenice

klasične ukrštenice

_______________________

obavezno pogledajte

Zanimljiva geografija

Optičke varke (galerija sajta)

3D slike (galerija foruma)

mini pričaonica

prijatelji sajta (1161)

......................

vidi sve

brojač poseta


broj pregleda stranica


qr code