ENIGMATIKA i druge zavrzlame

Ko donira - profitira ->

Donacijom dobijate mogućnost preuzimanja ukrštenica i osmosmerki u pdf formatu, tako da ih možete odštampati i rešavati na papiru, a takođe možete dobiti onlajn i pdf skandinavku sa svojom slikom! Detaljnije informacije pročitajte ovde.

                                                         LOGIČKI ZADACI

       Logički zadaci su zagonetke koje se rešavaju primenom raznih logičkih metoda, najčešće dedukcijom i kombinatorikom, ili jednostavnim snalaženjem u prostoru. Na posebnoj stranici predstavljena je najpopularnija i najraširenija vrsta logičkih zagonetaka danas sudoku, a na ovoj će biti predstavljene neke od bezbroj vrsta klasičnih logičkih zadataka kao što su kakuro, ken-ken, dvorišta, mostovi, soliteri, domino, brodovi, šatori i sl. koji se najčešće, pomoću papira i olovke, rešavaju na takmičenjima logičara.

      Zadaci na ovim stranicama namenjeni su prvenstveno razonodi i vežbi (gimnastici uma - kako se logika često naziva), a za one koji žele više od toga postoji puno specijalizovanih sajtova koji okupljaju logičare i organizuju takmičenja sa klasičnim logičkim zagonetkama i raznovrsnim novitetima. Od 1992. godine redovno se održavaju svetska prvenstva u rešavanju logičkih zagonetaka, bezbroj je nacionalnih prvenstava i turnira, a danas je sve veći broj internet takmičenja zaljubljenika u "gimnastiku uma". U Srbiji, ovom oblašću se bavi blog jednog od naših najboljih logičara Nikole Živanovića.

 

                                          LOGIČKI ZADACI ZA ON-LINE REŠAVANJE I DOWNLOAD

KALKUDOKU

        Kalkudoku (kendoku ili ken-ken) je logička zagonetka zasnovana na sličnim principima kao i sudoku, sa elementima matematike, pa se još naziva i matematički sudoku.  Mrežu dimenzija NxN treba ispuniti brojevima od 1 do N vodeći pritom računa da u redovima i kolonama ne dođe do njihovog ponavljanja. Pored toga, mreža je izdeljena na segmente u kojima se moraju naći brojevi u skladu sa određenim matematičkim zakonitostima. Standardni kalkudoku podrazumeva da brojevi u pojedinom segmentu mreže daju određeni zbir koji je naznačen u uglu, a kod naprednijih (težih) zadataka mogu se primeniti sve četiri osnovne računske operacije. Tada se pored broja (traženog rezultata) mora simbolom  naznačiti i računska operacija za svaki segment.

          Ovde preuzmite u pdf formatu 4 zadatka sa jednom računskom operacijom (sabiranje).

  reši on-line                          reši on-line                          reši on-line                          reši on-line

          Ovde možete preuzeti u pdf formatu 4 zadatka sa primenom četiri računske operacije (+, -, /, x),koje možete rešiti i u on-line varijanti, a za upornije rešavače, evo i jednog on-line zadatka 7x7.

  reši on-line                          reši on-line                          reši on-line                          reši on-line

 .

KALKUDOKU ON-LINE       

       Pored gore postavljenih zadataka za on-line rešavanje, koje možete preuzeti u pdf formatu, odštampati i zatim rešavati olovkom, postoje i kompjuterski programi - generatori ovog logičkog zadatka, kao što je ovaj pred vama. On generiše kalkudoku dimenzija 6x6 sa 4 računske operacije i nudi mogućnost pomoći i provere rešenja.             

..

FUTOSHIKI ON-LINE

        Futoshiki je logička zagonetka sa brojevima, koja se zasniva na pravilima sudokua, što znači da mrežu treba popuniti brojevima od 1 do "n" (zavisno od njene veličine), tako da se nigde u redu ili koloni ni jedan broj ne ponovi dva puta. Pored tog osnovnog pravila sudokua, treba voditi računa o znacima nejednakosti ucrtanim između pojedinih susednih polja.

       Ovo je generator zagonetke futoshiki 5x5 u kojoj možete izabrati jedan od tri nivoa težine i na kraju dobiti aplauz za ispravno rešenje. .

                                                                                  KAKURO

      Kakuro je zapravo ukrštenica (skandinavka) u kojoj se umesto reči ukrštaju brojevi. Prazna polja treba popuniti ciframa od 1 do 9 tako da njihov zbir bude jednak broju u početnom polju reda ili kolone, odnosno odgovarajućeg niza. Pritom mora biti ispunjen uslov da se cifre u okviru jednog rešenja (sabirci zbira) ne smeju ponavljati. Postoje takođe i zadaci u kojima je "rešenje" svakog niza proizvod brojeva u njemu. Ovde možete preuzeti pdf fajl sa 4 zadatka kakuro klasik za štampu, a možete ih rešiti i neposredno na računaru.
 reši on-line                          reši on-line                          reši on-line                          reši on-line

                                                                      LOGIČKI ZADACI ON-LINE

        Ovo su logički zadaci koje računar automatski generiše, a koje možete rešavati neposredno na ovom sajtu. Kliknite na naziv zagonetke i ona će biti pokrenuta u novom prozoru bez napuštanja stranice. Ostvareni rezultat možete upisati u tabelu mesečnih rezultata, formiranu posebno za posetioce ovog sajta.

KAKURO

Sa pravilima logičkog zadatka kakuro već ste se upoznali  kod zadataka 7x7 koje možete rešavati on-line ili preuzeti za štampu. Ovde imate malo teži zadatak 12x9, ali pravila su potpuno ista. Prazna polja treba popuniti brojevima od 1 do 9 tako da zbir  svakog niza bude jednak broju u početnom polju reda ili kolone. Brojevi u nizu, sabirci jednog zbira, ne smeju se ponavljati. Rezultat možete upisati u tabelu rezervisanu za posetioce ovog sajta.

MOSTOVI

Zelene površine predstavljaju ostrva koja mostovima treba međusobno povezati u jednu celinu, a brojevi označavaju broj mostova koji polazi sa svakog ostrva. Mostovi su pravolinijski i mogu se ucrtavati samo pod pravim uglom (vodoravno ili uspravno), ne smeju se ukrštati i ne mogu prelaziti preko ostrva. Između dva ostrva mogu se ucrtati najviše 2 paralelna mosta. Na kraju, upišite svoj rezultat u posebnu tabelu za ovaj sajt.

PETLJA

Osnovna pravila ove zagonetke upoznali ste na naslovnoj strani sajta, a ovde možete rešavati nešto teži zadatak, takmičarskog karaktera, i rezultat upisati u tabelu. Cilj je da se konstruiše zatvorena izlomljena linija (petlja) koja u ovom slučaju simbolizuje ulicu između gradskih blokova. Brojevi na "blokovima" označavaju koliko je njegovih strana pored kojih prolazi ulica. Kliknite jednom da ucrtate deo petlje (ulice), a ako želite da označite ivicu kojom ulica ne može proći, kliknite još jednom da ucrtate znak "x".

RASPODELA ZEMLJE

Ovo je slikovita varijanta japanske logičke zagonetke shikaku. Pred tobom je veći komad zemlje sa određenim brojem kuća na njemu, a tvoj zadatak je da svakoj kući dodeliš odgovarajuće dvorište i "ogradiš" ga prevlačenjem miša. Brojevi na kućama označavaju površinu (broj kvadratića) pripadajućeg dvorišta, a u njemu može biti samo jedna kuća. Dvorišta su u obliku kvadrata ili pravougaonika. Na kraju, možete se registrovati i upisati svoj rezultat u tabelu, posebno namenjenu posetiocima ovog sajta. 

DIJAGONALE

Ovde je još jedan zadatak za logičko razmišljanje i kombinovanje. U svaki od kvadrata, koji predstavljaju prostorije, treba ucrtati jednu dijagonalu vodeći pritom računa da one ne naprave zatvorenu petlju. Brojevi na presecima "zidova" označavaju broj dijagonala koje polaze iz tog ugla. Dijagonale ucrtavate klikom unutar kvadrata, a ako želite da promenite smer, kliknite još jednom. Najpre ucrtajte dijagonale onih kvadrata u čijem su uglu brojevi "4" ili "0", odnosno broj "2" ako je "prostorija" uz ivicu.

                                                              LOGIČKI ZADACI ZA DOWNLOAD

       Za pristalice "stare - dobre metode" rešavanja olovkom i gumicom, evo malo zadataka  različitih vrsta koje možete preuzeti u pdf formatu, odštampati i zatim rešavati..
 
                                                         NONOGRAM (KORALI)
      Nonogram je interesantan logički zadatak sa veoma jednostavnim pravilima.
      U mreži podeljenoj na kvadratiće, pronađite korale (popunite pojedina polja), tako da budu zadovoljeni uslovi zadatka definisani brojevima gore i levo od matrice. Ovi brojevi označavaju nizove spojenih crnih polja u redu odnosno koloni, između kojih mora postojati bar jedno nepopunjeno polje.
 
       Počnite sa onim redovima ili kolonama u kojima je zbir popunjenih i nepopunjenih polja jednak dimenziji matrice (ako postoje), ili u kojima najveći broj kvadratića treba popuniti. U dužim nizovima korala, najpre popunite one kvadratiće koji svakako moraju biti popunjeni, a zatim kombinujte vodeći računa o brojevima pored mreže.
 
      Levo je primer jednog rešenog zadatka 15x15 sa interesantnim rešenjem, a ovde možete preuzeti 6 zadataka 10x10 u pdf formatu, odštampati ih i rešavati olovkom na papiru.
 
 
  (PETLJA) DVORIŠTE
    Cilj ovog logičkog zadatka je da, spajajući tačke na dijagramu, konstruišete zatvorenu izlomljenu liniju (petlju, omču ili ogradu - otuda "dvorište"), imajući u vidu da upisani brojevi označavaju koliko stranica svakog zamišljenog kvadratića omeđenog sa 4 tačke treba ucrtati.
     Uputstvo za rešavanje: kroz svaku tačku prolaze nijedna ili 2 linije; ako se u ugaonom kvadratiću nalazi broj 3, moraju se ucrtati dve spoljne ivice; ako se dve trojke nađu u susednim poljima, moraju se ucrtati zajednička i dve paralelne ivice; ako su u susednim poljima "0" i "3", između njih se ne može ucrtati linija, a preostale stranice oko trojke moraju biti deo rešenja. Levo možete videti primer jednog zadatka i rešenje, a ovde možete preuzeti 6 zadataka za štampu.
                         
                                                                                   MOSTOVI                                                                             
      Sa pravilima ove zagonetke upoznali ste se iznad, u logičkim zadacima on-line. Krugovi na slici predstavljaju ostrva koja mostovima treba međusobno povezati u jednu celinu, a brojevi u krugovima označavaju koliko ukupno mostova polazi sa svakog ostrva. Mostovi su pravolinijski i mogu se ucrtavati samo pod pravim uglom (vodoravno ili uspravno), ne smeju se  uzajamno "seći" i ne mogu prelaziti preko ostrva. Između dva ostrva mogu se ucrtati najviše 2 paralelna mosta. Desno možete videti jedan zadatak i rešenje, a ovde možete preuzeti fajl sa 6 zadataka za štampu.

Support site

izaberi jezik


poslednje dodato

kriprogramne ukrštenice

klasične ukrštenice

_______________________

obavezno pogledajte

Zanimljiva geografija

Optičke varke (galerija sajta)

3D slike (galerija foruma)

mini pričaonica

prijatelji sajta (1161)

......................

vidi sve

brojač poseta


broj pregleda stranica


qr code