ENIGMATIKA i druge zavrzlame

Ko donira - profitira ->

Donacijom dobijate mogućnost preuzimanja ukrštenica i osmosmerki u pdf formatu, tako da ih možete odštampati i rešavati na papiru, a takođe možete dobiti onlajn i pdf skandinavku sa svojom slikom! Detaljnije informacije pročitajte ovde.

                                                            SUDOKU

     Najpopularnija vrsta logičke zagonetke danas, svakako je SUDOKU u svim svojim raznovrsnim oblicima.

     Sudoku je nastao krajem 70-ih godina XX veka. A sve je počelo magičnim kvadratom 3x3 u kome se po jednom pojavljuju brojevi od 1 do 9 i raspoređeni su tako da u svakom redu, koloni i obe dijagonale zbir bude 15, a za koji se znalo još u drevnoj Kini. To je magični kvadrat Lo Shu. U arapskoj literaturi se pre oko 700 godina pominje Latinski kvadrat podeljen na 16 polja koja su popunjena brojevima od 1 do 4 ili slovima A, B, C i D tako da u svakom redu, svakoj koloni i obe dijagonale bude 4 različita broja ili slova. Matematičar Euler kasnije je Latinski kvadrat definisao kao novi tip magičnog kvadrata 4x4, koji je popunjen brojevima od 1 do 16 tako da u svakom redu, svakoj koloni i obe dijagonale zbir iznosi 34. Isti rezultat dobija se i ako veliki kvadrat podelimo na četiri manja pa saberemo brojeve u njima, kao i kada saberemo brojeve upisane u četiri mala kvadrata u sredini. Ovakav primer magičnog kvadrata može se videti u gornjem desnom uglu gravure nemačkog umetnika Albrehta Direra »Melanholija« iz 1514. god, a i danas mu se pripisuje magično dejstvo pa se kao "Jupiterov magični kvadrat " može naći u vidu talismana.

    Na osnovama pravila ovih magičnih kvadrata američki arhitekta Hauard Garns, u časopisu "Dell Magazines", 1979. godine objavio je prvu "brojčanu ukrštenicu" pod nazivom "Number place" (mesto za broj), a krajem osamdesetih godina prošlog veka, zagonetka postaje popularna u Japanu pod nazivom Su-doku (jedan broj). Opštu svetsku popularnost stiče 2005. godine, kada se pojavio i prvi kompjuterski program za sastavljanje ove vrste zagonetke. Sudoku tada postaje igra sa najbržim rastom popularnosti ikada i danas gotovo da nema novina ili časopisa bez makar jednog ovakvog zadatka.

 

                                                                           SUDOKU ON-LINE

        Osnovni oblik sudokua je mreža formata 9x9 koja je podeljena na 9 segmenata (regiona) formata 3x3. U mrežu je upisano nekoliko brojeva od 1 do 9,  kao u primeru gore, a zadatak rešavača je da popuni preostala polja tako da svaki red, svaka kolona i svaki segment 3x3 sadrži 9 različitih cifara. Danas postoji bezbroj varijacija sudokua ispunjenih brojevima ili slovima, sa mrežama različitog formata ili oblika, i raznovrsnim segmentima i regionima. Rešavanje sudokua ne zahteva posebno velike logičke sposobnosti ali traži dosta strpjlenja jer neke zagonetke mogu biti prilično teške.
 
 
      Pored programa koji generišu sudoku za štampu, postoje i programi - generatori sudokua, koji omogućavaju on-line rešavanje automatski kreiranog zadatka. Ovde možete rešavati klasični ili kiler-sudoku i rezultat upisati u mesečnu tabelu, rezervisanu samo za posetioce ovog sajta.
 

SUDOKU KLASIK

Ovaj zadatak rešavate po standardnim pravilima sudokua: mrežu treba popuniti tako da u svakom redu, svakoj koloni i svakom izdvojenom segmentu 3x3 bude 9 različitih brojeva.

DIJAGONALNI SUDOKU

Važe uobičajena pravila za sudoku. Pored toga, kod ovog zadatka i u svakoj dijagonali mora se naći 9 različitih brojeva.

SUDOKU UBICA

Važe uobičajena pravila za sudoku. Pored toga, kod ovog zadatka pojedina polja su dodatno uokvirena crvenom linijom. Zbir brojeva u ovim poljima mora da bude jednak broju u uglu. 

                                               SUDOKU ZA DOWNLOAD I ON-LINE REŠAVANJE

      Pored automatskog generatora klasičnog sudokua 9x9, na ovoj stranici se nalaze i autorski zadaci sa posebno naznačenim segmentima različitog oblika, u kojima se, isto kao u redovima i kolonama, mora naći 9 različitih znakova (brojeva ili slova), zatim zadaci u većim mrežama od standardne kao i slovni sudoku sa konačnim rešenjem. Sve ove zadatke možete rešavati on-line, a takođe i skinuti u pdf formatu, odštampati pa zatim rešavati. Ako imate takmičarskog duha ili hoćete da se pohvalite, ostavite rešenje reda/kolone označene kružićima na forumu u posebnoj temi (sudoku/rešenja sa sajta).

  S1 - reši on-line  S2 - reši on-line  S3 - reši on-line   S4 - reši on-line   S5 - reši on-line  S6 - reši on-line

 

 

 Preuzmi falj sa 6 sudokua (S1-S6)                                     _________________________________   _____________________________________________                      ABECEDNI SUDOKU 

          SLOVNI SUDOKU   preuzmi fajl (SLS1-SLS4)                        (preuzmi fajl; reši on-line)

    SLS1 - reši on-line                     SLS2 - reši on-line     

 

 

 

   SLS3 - reši on-line                     SLS4 - reši on-line

     __________________________________                 

                                                                        KLASIČNI SUDOKU 9x9

                               AZBUČNI SUDOKU                                                            SUDOKU 12x12

       Ovaj zadatak sadrži svih 30 slova azbuke i ona se, bez ponavljanja, moraju naći u svakom redu, svakoj koloni, svakom segmentu 5x6, kao i u posebno obeleženoj dijagonali. Zbog ćirilice, ovaj sudoku se ne može rešavati on-line, već ga, ako ste uporni i želite da se okušate, preuzmite ovde  odštampajte i rešite. Rešenje označene dijagonale možete ostaviti na forumu.

Prijavi neispravan link

          reši on-line                     reši on-line

                preuzmi fajl S12x12-1,2

       _________________________________

                    SLOVNI SUDOKU 12x12

          reši on-line                     reši on-line

              preuzmi fajl SLS12x12-1,2

Support site

izaberi jezik


poslednje dodato

kriprogramne ukrštenice

klasične ukrštenice

_______________________

obavezno pogledajte

Zanimljiva geografija

Optičke varke (galerija sajta)

3D slike (galerija foruma)

mini pričaonica

prijatelji sajta (1161)

......................

vidi sve

brojač poseta


broj pregleda stranica


qr code